Гадаад хэлний тэнхим

Алтангэрэл Балган
Профессор, тэнхмийн эрхлэгч
Гадаад хэлний тэнхим
Байгалмаа Гарамбазар
Ахлах багш
Гадаад хэлний тэнхим
Цэрэндаваа Гомбосүрэн
Ахлах багш
Гадаад хэлний тэнхим
Энхтуяа Наваансүрэн
Ахлах багш
Гадаад хэлний тэнхим
Туул Сэлэнгэ
Ахлах багш
Гадаад хэлний тэнхим
Нарангэрэл Сэнгээ
Ахлах багш
Гадаад хэлний тэнхим
Булган-Эрдэнэ Хүрэлсүх
Ахлах багш
Гадаад хэлний тэнхим